Dây chuyền sản xuất

Máy uốn 1、120 và hình cầu 115mm

2 machine Máy hàn nhúng tự động

3

4 machine Máy nổ mìn

5 Độ dày cắt tối đa 300mm

6 Sắp chữ máy tính nhịp lớn

7

  • 1. Mức hồng ngoại
  • 2. Máy kinh vĩ
  • 3. Máy dò lỗ hổng siêu âm
  • 4. Máy đo độ dày màng
Để lại lời nhắn