Dự án Thẩm Dương Thẩm Dương

June 24, 2020
tin tức mới nhất của công ty về Dự án Thẩm Dương Thẩm Dương

tin tức mới nhất của công ty về Dự án Thẩm Dương Thẩm Dương  0

tin tức mới nhất của công ty về Dự án Thẩm Dương Thẩm Dương  1

Dự án Thẩm Dương Thẩm Dương

Diện tích: 12000m2

NhữngHình ảnh được chụp vào ngày thứ mười của dự án.

Để biết thêm dự án, xin vui lòng bấm vào đây